පිටුව_බැනරය

වීඩියෝ

PP PE චිත්රපට රෙදි සෝදන මාර්ගය

පීපී පීඊ චිත්‍රපට ෂ්රෙඩර් සහිත තනි අදියර පෙතිකරණ යන්ත්‍රය

කෘෂිකාර්මික චිත්‍රපට වසුන් පටල සේදුම් රේඛාව 1000kg

SJ 200 තනි ඉස්කුරුප්පු ඇණ අදියර දෙකේ pelletizing යන්ත්රය

TSSK95 නිවුන් ඉස්කුරුප්පු corotation සංයෝග යන්ත්රය

SJ130 pelletizing machine granulation line

PVC පයිප්ප සාදන යන්ත්රය

PE කෘෂිකාර්මික චිත්‍රපට පූර්ව ප්‍රතිකාර පද්ධතිය

PP PE චිත්රපට සහ බෑග් සඳහා ප්ලාස්ටික් මිරිකන වියළුම් යන්ත්රය

ලිතියම්-අයන බැටරි ප්‍රතිචක්‍රීකරණ යන්ත්‍රය පැයකට ටොන් එකක්